ขอรับการจัดสรรโควตา ครั้งที่ 1/2563|แจ้งคืนปริมาณจัดสรร ครั้ง 2/2562

Download คู่มือระบบการขอรับการจัดสรรโควตา

สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มี User Name เพื่อยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าผ่านระบบ ให้ คลิกที่นี่